Skriftlig jura er en interessant og værdifuld bog, der henvender sig til nysgerrige jurister, som skal formulere sig på skrift – uanset om det er i studiemæssig, praktisk eller videnskabelig henseende. Det omfattende stikordsregister gør også bogen anvendelig som opslagsværk. I 31 kapitler behandler førende eksperter aspekter af den skriftlige, juridiske fremstilling ud fra fire vinkler: (1) det juridiske fagområde, (2) teoretisk jura, (3) praktisk jura og (4) juraens kilder og sprog.

Bogen indeholder intense essays, hvor læseren både får det store overblik og samtidig kommer tæt på forfatterens egne holdninger og kæpheste. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de indeholder referencer, som læseren kan bruge til yderligere fordybelse.

Bogens første afdeling handler om det juridiske fagområde, den juridiske metode og andre væsentlige aspekter af retsvidenskaben med fokus på betydningen for skriftlige, juridiske produkter. I den teoretiske og i den praktiske afdeling får læseren indblik i udarbejdelsen af forskellige juridiske dokumenter, herunder domme, responsa, betænkninger, aftaler samt studenterafhandlinger og andre retsvidenskabelige værker. I den sidste afdeling fokuseres på sprog og kilder, hvor læseren bl.a. får indblik i, hvordan man formulerer jura på engelsk, og hvordan man undgår konflikter ved at kommunikere mediativt.

Bogen kan købes for kr. 595,- inkl. moms hos Ex Tuto Publishing.Titel:

Skriftlig jura - den juridiske fremstilling, 2. udgave

Forfattere:  

Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.), Jon Andersen, Mads Bryde Andersen, Paul Krüger Andersen, Pernille Bjørnholk, Peter Blume, Børge Dahl, Jens Evald, Ole Hammerslev, Morten Holland Heide, Nina Holst-Christensen, Inger Høedt-Rasmussen, Steen Jørgensen, Ole Lando, Troels Michael Lilja, Anne Lise Kjær, Christian Lundblad, Mikael Rask Madsen, Palle Bo Madsen, Carsten Munk-Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Ulla Neergaard, Ruth Nielsen, Sandro Nielsen, Karsten Naundrup Olesen, Henrik Palmer Olsen, Lene Rosenmeier, Erik Sonne, Ditlev Tamm, Jens Tofteskov & Erik Werlauff

Omfang:

900 sider indbundet

ISBN:

978-87-420-0032-8 (23. september 2020)

Pris:

595,- kroner (476,- kroner ekskl. moms)

Forlag:

Ex Tuto PublishingIndholdsoversigt:

DEL I – DET JURIDISKE FAGOMRÅDE
(1) Peter Blume, Juridisk metode og argumentation, (2) Ulla Neergaard, Fortolkning af national ret i lyset af EU-ret, (3) Ole Lando, Fremmed ret i juridiske fremstillinger – hvorfor og hvordan?, (4) Henrik Palmer Olsen, Videnskabsteori og retsfilosofi, (5) Mikael Rask Madsen, Retssociologi, (6) Jens Evald, Retspolitik, (7) Ditlev Tamm, Retshistorie og (8) Thomas Riis, Retsøkonomi.

DEL II – TEORETISK JURA
(9) Carsten Munk-Hansen, Studenterafhandlingen, (10) Ole Hammerslev, Hvad er problemet? Om problemformuleringer og konklusioner, (11) Jens Tofteskov & Thomas Riis, Brug af vejleder, (12) Karsten Naundrup Olesen & Troels Michael Lilja, Domsanalyse, (13) Ruth Nielsen, Ph.d.-afhandlingen og disputatsen, (14) Paul Krüger Andersen, Fagartiklen og (15) Palle Bo Madsen, Videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis.

DEL III – PRAKTISK JURA
(16) Peter Møgelvang-Hansen, Betænkninger og andet lovforberedende arbejde, (17) Morten Holland Heide & Pernille Bjørnholk, Lovforslaget og lovteknik, (18) Nina Holst-Christensen, EU-lovteknik, (19) Børge Dahl, Dommen, (20) Erik Werlauff, Processkrifter og præprocessuelle skrivelser, (21) Christian Lundblad, Syn- og skønstema, (22) Erik Werlauff, Det juridiske responsum, (23) Jon Andersen, Forvaltnings­afgørelsen, (24) Mads Bryde Andersen, Aftalen og (25) Steen Jørgensen, Notater i den offentlige forvaltning.

DEL IV – JURAENS KILDER OG SPROG
(26) Erik Sonne, Litteratursøgning, kilder og referencer, (27) Lene Rosenmeier, Juridisk sprogbrug – fra kancellistil til forståelighed, (28) Sandro Nielsen, Legal English, (29) Jan Trzaskowski, Opsætning af juridiske tekster (30) Anne Lise Kjær, Internationale retstekster: sprog, oversættelse og fortolkning og (31) Inger Høedt-Rasmussen, Mediativ kommunikation.