Skriftlig jura er en interessant og værdifuld bog, der henvender sig til nysgerrige jurister, som skal formulere sig på skrift – uanset om det er i studiemæssig, praktisk eller videnskabelig henseende. Det omfattende stikordsregister gør også bogen anvendelig som opslagsværk. I 27 kapitler behandler førende eksperter aspekter af den skriftlige, juridiske fremstilling ud fra fire vinkler: 1) det juridiske fagområde, 2) teoretisk jura, 3) praktisk jura og 4) juraens kilder og sprog.

Bogen indeholder intense essays, hvor læseren både får det store overblik og samtidig kommer tæt på forfatterens egne holdninger og kæpheste. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de indeholder referencer, som læseren kan bruge til yderligere fordybelse.

Bogens første afdeling handler om det juridiske fagområde, den juridiske metode og andre væsentlige aspekter af retsvidenskaben med fokus på betydningen for skriftlige, juridiske produkter. I den teoretiske og i den praktiske afdeling får læseren indblik i udarbejdelsen af forskellige juridiske dokumenter, herunder dommen, responsummet, betænkningen, aftalen samt studenterafhandlingen og andre retsvidenskabelige værker. I den sidste afdeling fokuseres på sprog og kilder, hvor læseren bl.a. får indblik i, hvordan man formulerer jura på engelsk, og hvordan man undgår konflikter ved at kommunikere mediativt.

Bogen kan købes for kr. 450,- inkl. moms hos Ex Tuto Publishing.Titel:

Skriftlig jura - den juridiske fremstilling

Forfattere:  

Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.), Jon Andersen, Mads Bryde Andersen, Paul Krüger Andersen, Peter Blume, Børge Dahl, Jørgen Dalberg-Larsen, Jens Hartig Danielsen, Ole Hammerslev, Nina Holst-Christensen, Inger Høedt-Rasmussen, Halfdan Krag Jespersen, Steen Jørgensen, Anne Lise Kjær, Ole Lando, Troels Michael Lilja, Christian Lundblad, Carsten Munk-Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Karsten Naundrup, Ruth Nielsen, Sandro Nielsen, Henrik Palmer Olsen, Lene Rosenmeier, Erik Sonne, Ditlev Tamm, Jens Tofteskov og Erik Werlauff

Omfang:

671 sider indbundet

ISBN:

978-87-92598-23-3 (9. september 2013)

Pris:

450,- kroner (360,- kroner ekskl. moms)

Forlag:

Ex Tuto PublishingIndholdsoversigt:

DEL I – DET JURIDISKE FAGOMRÅDE
Professor, dr.jur. Peter Blume: Juridisk metode og argumentation
Professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen: Integrering af unionsretten
Professor emeritus, dr.jur. Ole Lando: Fremmed ret i juridiske fremstillinger – hvorfor og hvordan?
Professor, dr.jur. Henrik Palmer Olsen: Videnskabsteori og retsfilosofi
Professor emeritus, dr.jur. Jørgen Dalberg-Larsen: Retssociologi
Professor, dr.jur. et phil. Ditlev Tamm: Retshistorie
Professor, dr.jur. Thomas Riis: Retsøkonomi

DEL II – TEORETISK JURA
Lektor, ph.d. Carsten Munk-Hansen: Studenterafhandlingen
Professor (MSO), ph.d. Ole Hammerslev: Hvad er problemet? Om problemformuleringer og konklusioner
Pædagogisk konsulent Jens Tofteskov & professor, dr.jur. Thomas Riis: Brug af vejleder
Professor, ph.d. Karsten Naundrup & lektor, ph.d. Troels Michael Lilja: Domsanalyse
Professor, dr.jur. Ruth Nielsen: Ph.d.-afhandlingen og disputatsen
Professor, dr.jur. Paul Krüger Andersen: Fagartiklen

DEL III – PRAKTISK JURA
Højesteretspræsident Børge Dahl: Dommen
Professor, dr.jur., advokat (H) Erik Werlauff: Processkrifter og præprocessuelle skrivelser
Byretspræsident og adjungeret professor Christian Lundblad: Syn- og skønstema
Professor, dr.jur. Halfdan Krag Jespersen: Responsum
Kommitteret Jon Andersen: Forvaltningsafgørelsen
Juridisk chef og ekstern lektor Steen Jørgensen: Notater i den offentlige forvaltning
Professor Peter Møgelvang-Hansen: Betænkninger og andet lovforberedende arbejde
Kommitteret i EU-ret og Menneskeret Nina Holst-Christensen: EU-lovteknik
Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen: Aftalen

DEL IV – JURAENS KILDER OG SPROG
Forskningsbibliotekar Erik Sonne: Litteratursøgning, kilder og referencer
Lektor, ph.d. Sandro Nielsen: Legal English
Lektor, ph.d. Anne Lise Kjær: Internationale retstekster: sprog, oversættelse og fortolkning
Journalist og cand.jur. Lene Rosenmeier: Juridisk sprogbrug – fra kancellistil til forståelighed
Erhvervsforsker, cand.jur. et art. Inger Høedt-Rasmussen: Mediativ kommunikation